O projektu

logo_interreg

Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja.

Istra s Krasom, Čičarijo in Brkini ter del Kvarnerja si delijo skupne naravne danosti, kakor tudi skupno zgodovino. Gosto poseljeno ozemlje, o čemer priča presenetljiva gostota gradišč iz tega obdobja (poimenovanih tudi kaštelirji, kasteljeri, zidine), danes skoraj popolnoma pozabljene kulturne dediščine območja, je bilo v prazgodovini enotno, zato brez čezmejnega sodelovanja ne bi bilo mogoče doseči projektnih ciljev in rezultatov.

Glavni skupni izziv: s projektom želimo obuditi starodavno povezanost življenja ljudi z rastlinami in jo predstaviti za sodobni čas na način, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnem ravnanju z okoljem. Rdeča nit projekta so ostanki gradišč, ki so se pri nas pojavila v bronasti, razcvet pa doživela v železni dobi. Danes jih zaraščata grmovje in gozd. Z izseljevanjem, zaraščanjem, izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, se izgublja tudi znanje o tam rastočih rastlinah in njihovi uporabi. Zato smo želeli ta znanja obuditi, predstaviti in vzbuditi zanimanje tako pri turistih, kot pri domačinih, ki bi z novimi turističnimi produkti lahko ustvarjali tradicionalne izdelke po starih metodah in recepturah.

Glavni cilj projekta je bilo aktivno ohranjanje dediščine gradišč od Krasa do Kvarnerja z razvojem inovativne trajnostno naravnane čezmejne turistične ponudbe. Ključni rezultati projekta so:

 • oživljena izbrana 4 gradišča,
 • pot 'Kaštelirji od Krasa do Kvarnerja',
 • center za promocijo gradišč in tradicionalne rabe zelišč (Čičarija) in info točke na izbranih gradiščih,
 • botanika - seznam uporabnih rastlin z gradišč in njih okolice, genska semenska banka, terminološki slovar in strokovni priročnik rabe uporabnih rastlin ter kodeks nabiranja,
 • arheobotanika - seznam rastlin iz obdobja prazgodovinskih gradišč,
 • etnobotanika – primeri uporabe rastlin in izdelkov iz njih,
 • uprizoritve življenja na gradiščih,
 • 8 učnih poti v okolici obravnavanih 4 gradišč in predstavitve z IKT,
 • izobraževanja in usposabljanja v povezavi z gradišči,
 • razvoj produktov trajnostnega turizma za promocijo dediščine gradišč.

Rezultati bodo prispevali k doseganju programskega kazalnika rezultata - povečanju št. obiskovalcev območij kulturne in naravne dediščine, ki na večjem delu programskega območja še ni razvita.

Najpomembnejši učinki projekta bo v ozaveščanju ljudi o nujnosti ohranjanja kulturne dediščine in narave, ter vračanja k njej preko spoznavanja, nabiranja in gojenja ter predelave in uživanja uporabnih rastlin. Obenem bo projekt krepil tudi socialno življenje vasi na programskem območju, doprinesel k njihovi prepoznavnosti in povečal pestrost turistične ponudbe na območju od Krasa do Kvarnerja. Navedeno bo predstavljalo pomembno podlago za spodbujanje vračanja prebivalcev, ki so se v preteklosti izselili predvsem zaradi ekonomskih razlogov. Oživljeno območje pa bo vabljivo tudi za naselitev novih prebivalcev, ki jim življenje v neokrnjeni naravi, polni naravnih in kulturnih bogastev, veliko pomeni.

 

     logo_kastelir


Vodilni partner:

 • Občina Komen, Slovenija

Projektni partnerji:

 • Občina Izola, Slovenija
 • Univerza v Mariboru (UM) – Fakulteta za naravoslovje in matematiko ter Filozofska fakulteta, Maribor, Slovenija
 • IRRIS - Inštitut za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper, Slovenija
 • Istarska županija, Pazin, Hrvaška
 • Občina Mošćenička Draga, Hrvaška
 • Občina Lanišće, Hrvaška
 • Park prirode Učka, Lovran, Hrvaška

Pridruženi partnerji:

 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana
 • Pokrajinski muzej Koper, Koper
 • Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan
 • Turistično gostinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Mestna občina Koper
 • Občina Ilirska Bistrica
 • Občina Hrpelje – Kozina
 • Občina Divača
 • Občina Pivka
 • Zavod Krasen Kras, Gorjansko

 


Občina Komen     Občina Izola     Univerza v Mariboru     IRRIS     Istarska županija Pazin     Občina Mošćenička Draga     Občina Lanišće     Park prirode Učka