Botanična pot Lanišće (krajša)

Tip poti: Botanične tematske poti
Zahtevnost poti: Srednje zahtevna

Krajša pot v Lanišću nas bo popeljala skozi Račjo vas čez vrh Orljak in nazaj. Po pešpoti mimo opuščenega kamnoloma pridemo do združbe črnega gabra in jesenske vilovine, ki je sekundarna gozdna združba in je prehodna oblika proti združbi črnega gabra ali puhastega hrasta. Ob poti lahko zasledimo številne praproti in druge rastline, značilne za naskalne združbe. Velika bela socvetja na skalah pripadajo kobulnici po imenu skalna jelenka (Athamanta turbith). Vsekakor zanimiv je rumeni koreničnik (Pseudofumaria alba), ki je sencoljubna vrsta, značilna za visoki kras. Na samem vrhu Orljaka popotnik sreča pisani nabor travniških vrst, ki so značilne za višinsko obliko združbe čvrstega šaša in skalnega glavinca. Na samem vrhu Orljaka tako najdemo značilne vrste kot so rumeni svišč, Jacquinov ranjak, tržaški svišč in avstrijski gadnjak. Nato se spustimo nazaj proti Račji vasi skozi tipičen Ilirski bukov gozd, kjer lahko občudujemo tudi številne kraške površinske geomorfološke oblike.

 

map