Ozida

Impozantna kružna nakupina kamenja na brijegu visokom 224 m nad morem, predstavlja zanimljiv lokalitet nepoznate namjene. Oblik, način gradnje, ulomci keramike, govore u prilog prapovijesnom porijeklu.

Položaj visoko nam Kvarnerom, na brdu kojeg sedlo plodne zemlje odvaja od Marinog brega pored Golovika i na vizualnom pravcu između Brseča i Mošćenica, upućuje na mogućnost postojanja stražarskog punkta i važne komunikacijske točke. Zavidne dimenzije kamenog obruča, nastalog vjerojatno urušavanjem bedema (55 x 35 m), koje zatvaraju unutrašnji prostor (32 x 20 m) mogle su predstavljati manje stražarsko mjesto s isturenim dodatnim prostorom (20 x 11 m) na južnoj strani koji je konstrukcijski vezan uz glavni nasip. U promišljanju uloge ovog lokaliteta ne smijemo zanemariti ni mogućnost postojanja groba oblika tumula gdje je, moguće, bio pokopan važan član zajednica koje su živjele u blizini. Na južnoj padini vidljivo je još nekoliko suhozidnih konstrukcija, a suvremeni suhozidi spuštaju se radijalno s vrha ograđujući vlasničke parcele. Na čitavom prostoru prema Goloviku rasprostrte su male terasaste parcele plodne zemlje ograđene suhozidima što čini poseban krajobrazni element.

 

map