logo_kastelir

Prapovijesne gradine
i etnobotanika za održivi
turizam i ruralni razvoj –
od Krasa (preko Brkina,
Ćićarije i Istre)
do Kvarnera

Trajanje projekta: 01. 10. 2018 - 31. 03. 2021
Vrijednost: 1.416.321,03 EUR
Projekt KAŠTELIR je sufinanciran iz EFRR - Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

Kontakt:
info@kastelir.eu


Občina Komen    Občina Izola    Univerza v Mariboru    IRRIS    Istarska županija Pazin    Občina Mošćenička Draga    Občina Lanišće    Park prirode Učka