logo_kastelir

Zemlja prapovijesnih gradina – kaštelira

Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj – od Krasa (preko Brkina, Ćićarije i Istre) do Kvarnera

Trajanje projekta: 1. 10. 2018 - 30. 6. 2021
Vrijednost: 1.416.321,03 EUR
Projekt KAŠTELIR je sufinanciran iz EFRR - Program suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

Kontakt:
info@kastelir.eu


Občina Komen    Občina Izola    Univerza v Mariboru    IRRIS    Istarska županija Pazin    Občina Mošćenička Draga    Občina Lanišće    Park prirode Učka