Botanična pot Štanjel

Tip poti: Botanične tematske poti
Zahtevnost poti: Nezahtevna

Kratka botanična pot v Štanjelu nas popelje skozi nekaj značilnih in nekaj neobičajnih- tujerodnih vrst za to območje. Takšen je zagotovo grmasti slakovec (Fallopia baldschuanica), ki se vzpenja po ograjah in mejicah v Štanjelu. Na Fabianijevi poti lahko najdemo vse od tipičnih vrst skalnih razpok kot je navadna slatinka in druge praproti, do značilnih elementov kraških travišč v zarasti kot sta ruj in rešeljika pa vse do impozantnih sajenih tujerodnih stoletnih himalajskih ceder. Pot poteka skozi gozdove ceder in črnega gabra, skozi Ferrarijev vrt, kjer rastejo gojene vrste kot je rumena šternbergija (Sternbergia lutea), preko Gledanice in skozi ulice Štanjela.

 

map