Botanična pot Štanjel - Komen

Tip poti: Botanične tematske poti
Zahtevnost poti: Srednje zahtevna

Daljša krožna pot nas vodi od Štanjela do Komna in nazaj. Na poti lahko vidimo več značilnih ekosistemov na Krasu: naravnih, kot je kraška gmajna, suha travišča, gozdiči črnega gabra in malega jesena ter številnih mejic. Prav tako popotnih ob poti spozna neavtohtone in vrstno revne sestoje črnega bora ter ekstenzivne vinograde. Kot se za klasični Kras spodobi, nas ob poti spremljajo tudi kraški površinski pojavi- predvsem vrtače in ponekod tudi škraplje. Srečali bomo tudi več za Kras značilnih rastlinskih vrst kot sta kraški in liburnijski šetraj, puhasti hrast, rumeni dren, Istrski teloh in številne druge.

 

map