Mošćenička Draga (daljša)

Tip poti: Botanične tematske poti
Zahtevnost poti: Srednje zahtevna

Dolga botanična pot v Mošćenički Dragi se nadaljuje od Ozide, kjer se je končala Krajša. Vodi nas predvsem skozi kulturno krajino JV Istre. Na poti naletimo na več vinogradov in oljčnikov, pa tudi na nekatere bolj ekstremne habitate kot so zelo suha travišča ob cesti. Prav ob cestah srečamo, ne prav pogost jagodasti mleček (Euphorbia fragifera). Tu je mozaik kulturne krajine še zmeraj lepo ohranjen saj na majhnem območju srečamo cel preplet različnih elementov kot so: travišča, mejice, oljčniki, ekstenzivne njive in zelenjavni vrtovi. Ta pestrost se odraža tudi pri številu rastlinskih vrst na tem območju.

 

map