logo_kastelir

Prazgodovinska gradišča
in etnobotanika za trajnostni
turizem in razvoj podeželja –
od Krasa (preko Brkinov,
Čičarije in Istre)
do Kvarnerja

Trajanje projekta: 01. 10. 2018 - 31. 03. 2021
Vrednost: 1.416.321,03 EUR
Projekt KAŠTELIR je sofinanciran iz ESRR - Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Kontakt:
info@kastelir.eu


Občina Komen    Občina Izola    Univerza v Mariboru    IRRIS    Istarska županija Pazin    Občina Mošćenička Draga    Občina Lanišće    Park prirode Učka